The fastest way to grow your business with the leader in Technology Check out our options and features included.

ALARM  SYSTEM  SOLUTIONS CO.,LTD.

We are distributor of fire alarm and fire suppression industry in Thailand.
Our primary brands are “Simplex” (Fire Alarm System) and “Ansul” (Fire Suppression System)

Our Services

Design

ให้บริการออกแบบ วางระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงอัติโนมัติ เรามีทีมออกแบบที่คอยให้คำปรึกษาและจัดวางระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า

Installation

ให้บริการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)  โดยทีมช่างและวิศวกรที่มีประสบการณละผ่านฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี  มีความรู้ความเข้าใจในระบบและอุปกรณ์ทำให้สามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

Supply

บริษัทของเราให้บริการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยตรงจากผู้ผลิต

Maintenance

เรามีบริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

News Update

News

รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ❝ Distributor Award 100 % Club 2022 ❞ (Fire Alarm System)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 คุณภัทระ บุญช่วย กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ❝ Distributor Award 100 % Club ❞ จากทาง Johnson Control ณ โรงแรม Shilla Monogram Quangnam Danang... Read More

อุปกรณ์ตรวจจับ FIRE ALARM DETECTOR

Chapter 3.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (ชนิดจุด) POINT TYPE SMOKE DETECTOR อุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นอุปกรณ์ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน ตำแหน่งติดตั้งในพื้นที่ป้องกันของอุปกรณ์ตรวจจับควัน พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ พื้นที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส พื้นที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าร้อยละ 93 มีความเร็วลมสูงกว่า 300 ft/min (1.5 m/sec) พื้นที่มีอัตราการระบายอากาศสูง ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับให้ห่างจากจ่ายลมเย็น หรือช่องดูดลมกลับที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับ อุปกรณ์ตรวจจับนั้น ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร อัตราการระบายอากาศ (Air... Read More

FIRE ALARM SYSTEM

Fire Alarm Control Panel 4006 The Simplex 4006 is a conventional control panel that features a built-in DACT for easy connection to central station monitoring, a multi-function... Read More

การแบ่งโซนการตรวจจับและโซนแจ้งสัญญาณการแบ่งโซนการตรวจจับของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การแบ่งโซนของอุปกรณ์ตรวจจับ ต้องแบ่งให้แต่ละโซนมีขนาดเล็กและมีจำนวนโซนที่ครอบคลุมพื้นที่ป้องกันทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถเข้าตรวจสอบและระงับเหตุได้โดยเร็วเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การแบ่งโซนจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ การแบ่งโซนโดยผนังทนไฟ อาคารที่กั้นพื้นที่ด้วยผนังทนไฟต้องแบ่งโซนตรวจจับโดยใช้แนวผนังทนไฟเป็นหลัก พื้นที่ปิดล้อมทนไฟแต่ละพื้นที่สามารถแบ่งโซนตรวจจับได้มากกว่า หนึ่งโซน โซนตรวจจับหนึ่งโซนสามารถครอบคลุมได้หลายพื้นที่ แม้จะมีส่วนปิดล้อมล้อมทนไฟแยกกัน หากไม่ทำให้ระยะค้นหายาวกว่าที่กำหนด              การแบ่งโซนเฉพาะ พื้นที่ ที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ และต้องแยกออกเป็นโซนอิสระ ดังนี้ พื้นที่หรือห้องปลอดควันไฟ เช่น โถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ เป็นต้น พื้นที่พิเศษหรือห้องที่มีความอันตราย เช่น ห้องเครื่องไฟฟ้าหลักของอาคาร ห้องเครื่องจักรกลทุกประเภท ห้องเก็บสารไวไฟหรือเชื้อเพลิง เป็นต้น เกณฑ์การแบ่งขนาดและจำนวนโซนอุปกรณ์ตรวจจับ พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่มีลักษณะเปิดโล่งมองเห็นถึงกันได้ตลอด สามารถมีขนาดพื้นที่โซนตรวจจับได้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือที่ติดตั้งบริเวณใกล้กับหน้าบันไดหรือห้องบันไดแบบปิดของแต่ละชั้น... Read More

มาตรฐานการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พื้นฐานการออกแบบ ทั่วไป ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่แจ้งเหตุให้ผู้ที่อยู่ในอาคารทราบอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ไฟจะไหม้ลุกลาม จนเป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิต และทรัพย์สิน โดย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อ ( ความปลอดภัยต่อชีวิต ) ต้องมีความไวในการตรวจจับ และเตือนภัยให้ผู้คนทราบได้โดยเร็วเพื่อให้มีเวลามากพอที่จะป้องกันหรือหนีไฟได้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อ (ความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ) ต้องสามารถตรวจจับ และเตือนภัยได้ในระยะต้นๆ ของเพลิงที่ไหม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าดับเพลิงไหม้เพื่อลดความเสียหาย การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ... Read More

PROTECTOWIRE

Read More

VESDA

Read More

SAPPHIRE COMPACT

Download Click   DLP Direct Low Pressure Fire Suppression Detection Pneumatic Heat Detection System Flame impingement or high ambient temperature  Detection tube ruptures with a burst at the... Read More

Events

A.S.S. Channel


external

Latest News

รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ❝ Distributor Award 100 % Club 2022 ❞ (Fire Alarm System)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 คุณภัทระ บุญช่วย กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ❝ Distributor Award 100 % Club ❞ จากทาง Johnson Control ณ [...]

Read More

อุปกรณ์ตรวจจับ FIRE ALARM DETECTOR

Chapter 3.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (ชนิดจุด) POINT TYPE SMOKE DETECTOR อุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นอุปกรณ์ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน ตำแหน่งติดตั้งในพื้นที่ป้องกันของอุปกรณ์ตรวจจับควัน พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ พื้นที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส พื้นที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าร้อยละ 93 มีความเร็วลมสูงกว่า 300 ft/min (1.5 m/sec) พื้นที่มีอัตราการระบายอากาศสูง ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับให้ห่างจากจ่ายลมเย็น [...]

Read More

FIRE ALARM SYSTEM

Fire Alarm Control Panel 4006 The Simplex 4006 is a conventional control panel that features a built-in DACT for easy connection to [...]

Read More

Projects Reference